Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español

  • Οι σκοποί του συλλόγου


1.
2.
3.

4.
5.


6.

7.

8.
9.

10.Οι σκοποί της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο –Ε.Λ.Ι.Τ. είναι:
Η έμπρακτη προώθηση και διάδοση της καναρινοκουλτούρας στην Ελλάδα.
Η έμπρακτη προώθηση και διάδοση της Ισπανικής φυλής καναρινιών φωνής Τιμπράδο - Timbrado Español στην Ελλάδα.
Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του σωματείου και όχι μόνο, για κάθε θέμα που αφορά στην εκτροφή, τη σωστή διαχείριση και το κελάηδημα των Ισπανικών καναρινιών φωνής Τιμπράδο (Timbrado Español).
Η διοργάνωση διαγωνισμού κελαηδήματος Ισπανικών καναρινιών φωνής Τιμπράδο (Timbrado Español).
Η διοργάνωση εκδρομών για συμμετοχή ή απλή επίσκεψη σε  εκθέσεις-διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή πληροφόρησης για τα Ισπανικά καναρίνια φωνής Τιμπράδο (Timbrado Español) ή γενικότερα για τα καναρίνια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η υπεράσπιση των συμφερόντων καθώς και η αντιπροσώπευση των μελών-εκτροφέων του σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το σωματείο δύναται να συνεργάζεται με σωματεία, συλλόγους, ομίλους κλπ που έχουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να προσχωρήσει σε Ορνιθολογική Ομοσπονδία.
Το σωματείο δεν έχει και δεν μπορεί να έχει κανένα κερδοσκοπικό, πολιτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό.
Η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σκοπού σχετικού και συναφούς με τα παραπάνω και πάντα στο πλαίσιο που επιβάλουν η ηθική και η νομιμότητα.
Για την υλοποίηση των σκοπών του το σωματείο δύναται:
I.      να οργανώνει διαγωνισμούς, εκθέσεις, ομιλίες, σεμινάρια, ημερίδες, συνεστιάσεις κλπ εκδηλώσεις με άλλους σωματεία, συλλόγους, ομίλους, οργανισμούς, επιστημονικούς ή μη φορείς κλπ. 
II.      να εκδίδει περιοδικά, εγχειρίδια και να προβάλλει τη δράση του με έντυπα, ηλεκτρονικά ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και του διαδικτύου, στο πλαίσιο που η δεοντολογία τους και οι νόμοι ορίζουν, ώστε το σωματείο να επιτύχει αποτελεσματικά τους σκοπούς του.