Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Παρακολουθήστε παρακάτω, μέσα από το κανάλι μας στο youtube, το σεμινάριο με τον κ. Jaime Pizarro Pitando με θέμα:

"Χτίζοντας το τέλειο Timbrado... εκτροφή, εκπαίδευση, διαγωνισμός..."

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2016 και διοργανώθηκε από την Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο – ΕΛΙΤ στην Αθήνα.

----------

Περιεχόμενο - Πολυμέσα-Σεμινάρια - Σεμινάριο κριτή κ. Jaime Pizarro Χτίζοντας το τέλειο Timbrado