Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado EspañolΠαρακολουθήστε σε βίντεο το σεμινάριο του κ. Luis Gil González κριτή OMJ  Timbrado Español της Ισπανικής Ομοσπονδίας FOE που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του 2ου Διαγωνισμού καναρινιών φωνής Timbrado Español της ΕΛΙΤ, παρουσία μελών και φίλων των Timbrado.Την μετάφραση έκανε ο φίλος της ΕΛΙΤ Γιώργος Σταματάκος τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσφορά του.

Περιεχόμενο - Πολυμέσα-Σεμινάρια - Σεμινάριο OMJ κριτή Timbrado Español κ. Luis Gil González