Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Παρακολουθήστε το βίντεο στο οποίο περιγράφεται το Ισπανικό καναρινί φωνής Timbrado (ιστορία, ανατομία, μελέτη, κώδικας, φωνές κλπ) με ελληνικούς υπότιτλους, την επιμέλεια των οποίων είχε η Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο- ΕΛΙΤ.

Συνέχεια του βίντεο αυτού είναι τα μεταγλωττισμένα στα Ελληνικά από την Ε.Λ.Ι.Τ. βίντεο με παρουσίαση των νοτών/στροφών του ισπανικού καναρινιού φωνής Τιμπράδο.  

Επεσκέφθείτε την ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό για να διαβάσετε μια συνοπτική περιγραφή και να ακούσετε σχετικά αρχεία ήχου με τις νότες του Τιμπράδο.

Περιεχόμενο - Πολυμέσα-Σεμινάρια - Timbrado Español El Gran Tenor - ΕΛΙΤ (με ελληνικούς υπότιτλους)