Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado EspañolΠαρακολουθήστε σε βίντεο το σεμινάριο του κ. ALBERTO ACEDO RODRIGUEZ κριτή OMJ  Timbrado Español της Ισπανικής Ομοσπονδίας FOE που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2014 στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού καναρινιών φωνής Timbrado Español της ΕΛΙΤ, παρουσία μελών και φίλων των Timbrado.Την μετάφραση έκανε ο φίλος της ΕΛΙΤ Γιώργος Σταματάκος τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσφορά του στον Διαγωνισμό.
Περιεχόμενο - Πολυμέσα-Σεμινάρια - Σεμινάριο OMJ κριτή κ. Alberto Acedo Rodriguez