Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español
Παρακολουθήστε παρακάτω μια σημαντική εκδήλωση της ΕΛΙΤ με μαθήματα ιστορίας και επεξήγηση νοτών του ισπανικού καναρινιού φωνής τιμπράδο από τον OMJ κριτή  κ. Francisco Nicolás San José.