Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι του Timbrado στο οποίο φαίνεται και το σπεκτόγραμμά του.
Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικό Υλικό - Το τραγούδι του Τιμπράδο με Σπεκτόγραμμα