Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Δείτε παρακάτω την παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Μακρή με θέμα "Προετοιμασία & Αναπαραγωγή Καναρινιών" που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΛΙΤ σε συνεργασία με την ΕΛΚΕ.(κάντε κλικ επάνω στην εικόνα για να δείτε τις διαφάνειες με την παρουσίαση)

---


Περιεχόμενο - Αρθρογραφία - Προετοιμασία & Αναπαραγωγή Καναρινιών