Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Άρθρο από την Ιταλική έκδοση του Scientific American
---
Μετάφραση άρθρου για την Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. (www.elit-timbrado.gr)
από τον Χρήστο Τρυφωνόπουλο, όπως δημοσιεύθηκε στο www.waterslager.it

Δομή του εγκεφάλου του καναρινιού.

Η νευρική δομή αρμόδια για τον έλεγχο του τραγουδιού είναι πολύ περίπλοκη. Εκτός από τις δύο κύριες ομάδες, και ιδίως αυτή του Ανώτερου Φωνητικού Κέντρου (HVC) και της robustus archistriatalis (RA), οι οποίες είναι σημαντικές για τη μάθηση και το θέμα του τραγουδιού, είναι απαραίτητο ολόκληρο το δίκτυο που υπάρχει, από άλλους πυρήνες και συνδέσεις για τη μάθηση του ίδιου του τραγουδιού. Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος των διαφόρων δομών παραμένει ασαφής.
Το τελευταίο, υφίστανται μεταβολές στον όγκου του και ως εκ τούτου και ο αριθμός των νευρώνων κατά τη διάρκεια της ζωής του καναρινιού στις εναλλαγές των εποχών. Αυτό αντιτίθεται τα δόγματα της νευροβιολογίας που υποστήριζαν την αδυναμία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού από τους νευρώνες των ενήλικων θερμόαιμων σπονδυλωτών.
 (Οι Θετικές Επιστήμες – Σημειώσεις: «Από την επικοινωνία με τη γλώσσα» Οκτώβριος 2002 αρ. 128 Ιταλική έκδοση του Scientific American).


elit-timbrado

Η ανάπτυξη του τραγουδιού στα αρσενικά  καναρίνια συνοδεύεται από μια καθαρή αύξηση του όγκου τόσο ανώτερου φωνητικού κέντρου (κόκκινη καμπύλη), όσο κα του archistriatalis robustus (μπλε  καμπύλη). Το τραγούδι εξελίσσεται μέσα σε τέσσερα διαφορετικά στάδια: του τραγουδιού για τη ζήτηση τροφής, του υποτραγουδιού, του πλαστικού τραγουδιού και του σταθερού τραγουδιού. Η ζήτηση για τρόφη είναι διαπεραστική και οξεία και διαρκεί περίπου τέσσερις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της φάσης του υποτραγουδιού, το νεαρό καναρίνι κάνει την πρώτη προσπάθεια του στο τραγούδι: οι ήχοι που παράγονται να έχουν χαμηλό όγκο και μεταβλητή ένταση. Στην φάση του πλαστικού τραγουδιού, αυτό είναι πιο δομημένο από την προηγούμενη φάση, αλλά εξακολουθεί να είναι μεταβλητό. Όταν το πουλί φθάσει στη σεξουαλική ωριμότητα σε επτά ή οκτώ μήνες, το πλαστικό τραγούδι γίνεται όλο και πιο στερεότυπο και σταθερό. Η φάση του σταθερού τραγουδιού διαρκεί καθ 'όλη την περίοδο αναπαραγωγής, στο τέλος της οποίας το τραγούδι του καναρινιού επιστρέφει πίσω στη φάση του πλαστικού τραγουδιού. Το πισωγύρισμα αυτό συνοδεύεται και από μείωση του όγκου των πυρήνων που ελέγχουν το τραγούδι. Η μετάβαση από το σταθερό τραγούδι στο πλαστικό τραγούδι και αντίστροφα, καθώς και οι αντίστοιχες μεταβολές του όγκου των πυρήνων, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στο ενήλικο πουλί. Ο όγκος των πυρήνων που εμπλέκονται σε ένα ενήλικο αρσενικό καναρινί κατά το τέλος του καλοκαιριού είναι συγκρίσιμος με εκείνον ενός καναρινιού τριών μηνών, αλλά την ερχόμενη άνοιξη και των δύο οι πυρήνες θα ανακτήσουν το κανονικό τους μέγεθος.
 (Οι Θετικές Επιστήμες – αρ. 248 Απρίλιος 1989. Ιταλική έκδοση του Scientific American).


elit-timbrado

Η ετήσια διακύμανση του τραγουδιού (με πράσινο χρώμα) σε ενήλικα αρσενικά καναρίνια, συσχετίζεται με το επίπεδο της τεστοστερόνης (ανδρική ορμόνη) στο αίμα (πορτοκαλί καμπύλη) τους. Το τραγούδι ενός καναρινιού, χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των διαφορετικών ήχων (ή συλλαβών) που περιέχει. Όταν ένα πουλί βρίσκεται στη φάση του πλαστικού τραγουδιού, δεν έχει ακόμη ένα αποκρυσταλλωμένο στερεότυπο τραγούδι και συχνά προσθέτει νέες συλλαβές στο «λεξιλόγιό» του. Αυτού του φαινομένου έχει προηγηθεί μια απότομη πτώση του επιπέδου της τεστοστερόνης. Αντίθετα, λίγες νέες συλλαβές θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στο λεξιλόγιο ενός καναρινιού, όταν το επίπεδο της ορμόνης είναι υψηλό και το πουλί είναι στη φάση του σταθερού τραγουδιού.
 (Οι Θετικές Επιστήμες – αρ. 248 Απρίλιος 1989. Ιταλική έκδοση του Scientific American).


elit-timbrado

Εξέλιξη των πυρήνων του τραγουδιού. Στο φωτομικρογράφημα, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του Ανώτερου Φωνητικού Κέντρου σε ένα αρσενικό καναρίνι.
 (Οι Θετικές Επιστήμες – Σημειώσεις: «Από την επικοινωνία με τη γλώσσα» Οκτώβριος 2002 αρ. 128 Ιταλική έκδοση του Scientific American).
Περιεχόμενο - Αρθρογραφία - Νευροβιολογία του καναρινιού