Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Ο Σύλλογος - Καταστατικό-Κανονισμοί - Εσωτερικός Κανονισμός του Δ.Σ.