Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Για την υλοποίηση των σκοπών της η Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο-ΕΛΙΤ, διοργανώνει διαγωνισμούς, εκθέσεις, ομιλίες, σεμινάρια, ημερίδες, συνεστιάσεις κλπ εκδηλώσεις με άλλα σωματεία, συλλόγους, ομίλους, οργανισμούς, επιστημονικούς ή μη φορείς κλπ. 
Ο Σύλλογος - Εκδηλώσεις