Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ

Απο τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 08-05-2022 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με την παρακάτω σύνθεση:

1.    Πρόεδρος του Δ.Σ. - Αβητίδης Θεόδωρος
2.    Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Τρυφωνόπουλος Χρήστος
3.    Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. - Kasimaj Ardit
4.    Ταμίας του Δ.Σ. - Λυμπέριος Δημήτριος
5.    Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. - Μπαμιές ΕμμανουήλΕπίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. με την παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της Ε.Ε. – Μπούρας Παύλος
2. Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. – Σταθόπουλος Διονύσιος
3. Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. – Πολίτης Νικόλαος

Αποστολή της Ε.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό είναι ο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου.

Τέλος την ίδια ημέρα εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι της ΕΛΙΤ στην ΠΟΟ οι:

1. Αβητίδης Θεόδωρος
2. Τρυφωνόπουλος Χρήστος
3. Νικολαΐδης Λεωνίδας
4. Μπούρας Παύλος
5. Μπαμιές Εμμανουήλ
6. Kasimaj Ardit
7. Λυμπέριος Δημήτριος----------------------------------------------


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Δ.Σ. και Ε.Ε.

Απο τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 02-02-2020 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με την παρακάτω σύνθεση:

1.    Πρόεδρος του Δ.Σ. - Αβητίδης Θεόδωρος
2.    Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Τρυφωνόπουλος Χρήστος
3.    Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. - Σταθόπουλος Διονύσιος
4.    Ταμίας του Δ.Σ. - Λυμπέριος Δημήτριος
5.    Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. - Πολίτης Νικόλαος


Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02-02-2020 η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 02-02-2020 με την παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της Ε.Ε. – Παπανδρέου Νικόλαος
2. Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. – Kasimaj Ardit
3. Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. – Νικολαΐδης Λεωνίδας

Αποστολή της Ε.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό είναι ο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου.

Τέλος την ίδια ημέρα εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι της ΕΛΙΤ στην ΠΟΟ οι:

1. Αβητίδης Θεόδωρος
2. Τρυφωνόπουλος Χρήστος
3. Νικολαΐδης Λεωνίδας
4. Πολίτης Νικόλαος
5. Σταθόπουλος Διονύσιος
6. Kasimaj Ardit
7. Λυμπέριος Δημήτριος

----------------

Απο τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 14-01-2018 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με την παρακάτω σύνθεση:

1.    Πρόεδρος του Δ.Σ. - Τρυφωνόπουλος Χρήστος
2.    Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Παπανδρέου Νικόλαος
3.    Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. - Σταθόπουλος Διονύσιος
4.    Ταμίας του Δ.Σ. - Λυμπέριος Δημήτριος
5.    Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. - Πολίτης Νικόλαος

Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14-01-2018 η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 14-01-2018 με την παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της Ε.Ε. – Πέτρογλου Αναστάσιος
2. Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. – Γοζαδίνος Χαράλαμπος
3. Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. – Νικολαΐδης Λεωνίδας

Αποστολή της Ε.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό είναι ο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου.

Τέλος την ίδια ημέρα εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι της ΕΛΙΤ στην ΠΟΟ οι:

1. Σταθόπουλος Διονύσιος
2. Νικολαΐδης Λεωνίδας
3. Παπανδρέου Νικόλαος
4. Πολίτης Νικόλαος
5. Τρυφωνόπουλος Χρήστος
6. Λυμπέριος Δημήτριος
7. Γοζαδίνος Χαράλαμπος

----------------


Απο τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 24-01-2016 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με την παρακάτω σύνθεση:

1.    Πρόεδρος του Δ.Σ. - Κατσίκης Ανδρέας
2.    Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Πέτρογλου Αναστάσιος
3.    Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. - Τρυφωνόπουλος Χρήστος
4.    Ταμίας του Δ.Σ. - Παπανδρέου Νικόλαος
5.    Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. - Πολίτης Νικόλαος


Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24-01-2016 η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 24-01-2016 με την παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της Ε.Ε. – Αβητίδης Θεόδωρος
2. Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. – Σταθόπουλος Διονύσιος
3. Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. – Νικολαΐδης Λεωνίδας

Αποστολή της Ε.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό είναι ο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου.

-------

Απο τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 12-01-2014 προέκυψε το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13-01-2014 με την παρακάτω σύνθεση:

1.    Πρόεδρος του Δ.Σ. - Κατσίκης Ανδρέας
2.    Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Πέτρογλου Αναστάσιος
3.    Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. - Τρυφωνόπουλος Χρήστος
4.    Ταμίας του Δ.Σ. - Παπανδρέου Νικόλαος
5.    Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. - Πολίτης ΝικόλαοςΕπίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15-01-2014 η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γ.Σ. στις 12-01-2014 με την παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της Ε.Ε. – Λυμπέριος Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. – Σταθόπουλος Διονύσιος
3. Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. – Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Αποστολή της Ε.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό είναι ο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου.


Ο Σύλλογος - Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή