Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Άρθρο του κ. Miguel Angel Martín Espada κριτή C.N.J./F.O.C.D.E.

                               

Μετάφραση άρθρου για την Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. (www.elit-timbrado.gr) από τον Χρήστο Τρυφωνόπουλο, όπως δημοσιεύθηκε στο www.timbrado.com
Παρακάτω παρουσιάζονται σε ένα συγκριτικό πίνακα οι φίσες κρίσεως των καναρινιών φωνής Τιμπράδο σύμφωνα με τη F.O.C.D.E και την F.O.E.
Στο τέλος υπάρχει και ένας πίνακας αντιστοίχισης των φωνών μεταξύ των δύο ομοσπονδιών.

ΦΙΣΑ ΚΡΙΣΗΣ
FEDERACION ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA ESPAÑOLA (F.O.C.D.E.)
και CONFEDERACION ORNITOLOGICA MUNDIAL (C.O.M.)
FEDERACION ORNITOLOGICA ESPAÑOLA (F.O.E.), FEDERACION ORNITOLOGICA REGIONAL CATALANA (F.O.R.C.) Y FEDERACION ORNITOLOGICA CATALANA CULTURAL ESPORTIVA (F.O.C.C.E.)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

Timbres
3 βαθμοί (9)
Variaciones Rodadas
6 βαθμοί (18)
Timbre de Agua
3 βαθμοί (9)
Cascabel
3 βαθμοί (9)
Floreos
9 βαθμοί (27)
Floreos Lentos
9 βαθμοί (27)
Campana
3 βαθμοί (9)
Cloqueos
6 βαθμοί (18)
Castañuelas
3 βαθμοί (9)
Variaciones Conjuntas
9 βαθμοί (27)
Agua Lenta
6 βαθμοί (18)
Agua Semiligada
3 βαθμοί (9)
Impresión
μέχρι 3 βαθμοί
Timbre metálico
9 βαθμοί
Timbre intermedio
6 βαθμοί
Timbre profundo
13 βαθμοί
Nota batida
6 βαθμοί
Cascabeleo
12 βαθμοί
Cloqueos
16 βαθμοί
Castañuela
9 βαθμοί
Chau Chau
6 βαθμοί
Piau Piau
6 βαθμοί
Floreos de adorno
18 βαθμοί
Campana
6 βαθμοί
Dúos
14 βαθμοί
Impresión
1  βαθμος

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

Rascada
μέχρι 3 βαθμοί
Estridencias
μέχρι 3 βαθμοί
Nasalidad
μέχρι 3 βαθμοί
Rascadas
μέχρι 3 βαθμοί
Estridencias
μέχρι 3 βαθμοί
Nasalidad
μέχρι 3 βαθμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΦΩΝΩΝ

F.O.E.
F.O.C.D.E.
Cloqueos
Cloqueos, Agua Semiligada y Floreos
Floreos de adorno
Floreos Lentos y Agua Lenta
Nota batida
Timbre de agua
Timbre profundo
Variaciones Rodadas
Dúos
Variaciones Conjuntas


Πηγή: http://www.timbrado.com