Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español
Δείτε το βίντεο με υπότιτλους τις νότες του Timbrado, με το οποίο μπορούμε να μάθουμε να ονομάζουμε τις νότες.

Περιεχόμενο - Πολυμέσα-Σεμινάρια - Οι Νότες του Timbrado με Υπότιτλους