Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Ισπανική Ομοσπονδία Καναρινιών Φωνής (F.E.C.C.)
Μετάφραση και επιμέλεια, αποκλειστικά για την Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο-ΕΛΙΤ
Χρήστος Τρυφωνόπουλος (ST16)


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για όλες τις ράτσες των καναρινιών που ειδικεύονται στο τραγούδι, το πλαίσιο μελέτης είναι σχεδόν το ίδιο, διαφέρει μόνο στις ειδικότερες εκφράσεις της κάθε μιας νότας.

Το τραγούδι του καναρινιού, κατανοώντας για αυτή την έννοια το σύμπλεγμα των νοτών του ρεπερτορίου του, που κληρονομείται από τους γονείς του, και κάποιες άλλες νότες που προστίθενται από την εκμάθηση, είναι ένα αρσενικό χαρακτηριστικό -το θηλυκό δεν τραγουδά-, παρόλο που είναι κοινό και για τα δύο φύλα η μετάδοση των διακεκομμένων ήχων, γνωστοί με την ονομασία τιτιβίσματα ή καλέσματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το πραγματικό τραγούδι, και χρησιμοποιούνται σαν ένα μέσο για κοινωνική σχέση ή σαν έκφραση της διάθεσης.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Ισπανικό Τιμπράδο διαθέτει ένα τραγούδι που στερείται ομοιομορφίας, είναι μικτού τύπου επειδή είναι μερικώς φυσικό ή κληρονομημένο και μερικώς τεχνητό ή εμπλουτισμένο από τους ανθρώπους, υψηλό, ζωηρό, φωνητικό, μεταλλικό και μερικές φορές βαθύ. Ποικίλοι πολύ σε νότες, ρυθμό, και τόνο, όλα με ανοιχτό αλλά και με μισάνοιχτο ράμφος. Αυτός ο τρόπος τραγουδίσματος εμπεριέχει υψηλούς τόνους, για αυτό το λόγο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκτροφέας με αυτή τη ράτσα είναι να εξισορροπεί το ύψος των ήχων, ειδικά των μεταλλικών, ώστε να μην υπερβαίνουν ένα επαρκές όριο.


ΔΟΜΗ

Αποτελείται από μέρη ή αποσπάσματα που ονομάζονται νότες, εκφράσεις ή παραλλαγές που μεταδίδονται χωρίς διακοπές ή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που το καναρίνι ενώνει με ένα πολύ σπουδαίο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι σύνολο ενός καλλιτεχνικού και μουσικού τραγουδιού, το κάλος του οποίου εξαρτάται από το ταλέντο, την ευφυΐα και τη συμπεριφορά του καναρινιού.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για να διευκολύνουμε τη μελέτη του τραγουδιού του καναρινιού πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ακόλουθα:

-Το καναρίνι έχει το δικό του τρόπο μετάδοσης που χρησιμοποιεί για να εκφράσει τον εαυτό του.
-Μέσα από αυτόν τον τρόπο μετάδοσης, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως γλώσσα τις διαφορετικές μορφές έκφρασης της κάθε ράτσας.
-Συγκρίνοντας τη γλώσσα του με την ανθρώπινη, του καναρινιού σχηματίζεται από λέξεις, με τις αντίστοιχες συλλαβές, και εκείνες, σχηματίζονται από φωνήεντα και σύμφωνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα τραγούδι αντιστοιχεί σε μια πρόταση, και μια λέξη σε μια έκφραση νότα ή παραλλαγή.

Η ένωση των φωνήεντων και των σύμφωνων είναι, μερικές φορές ένα απλό ¨ρι¨, άλλες φορές ένας συνδυασμός από ¨μπλο ¨και ¨τσάου¨.
Όσον αφορά τα φωνήεντα, ο φωνητικός ήχος που χρησιμοποιείται από το καναρίνι είναι ακριβώς ο ίδιος με τα γράμματα που αντιστοιχούν στα Ισπανικά. Δε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα σύμφωνα, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τη σχέση μεταξύ τους.

Βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να κρίνουμε το τραγούδι:

           1ον: ποιότητα   
                                  2ον: ποικιλία
                                                       3ον: ποσότηταΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

Για την ταξινόμηση των εκφράσεων, λαμβάνεται υπόψη κυρίως ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι η αναλογία μεταξύ μιας κίνησης και του χρόνου μιας διαφορετικής κίνησης. Αυτές οι κινήσεις, ως ο χρόνος που τις διαχωρίζει, είναι μεταβλητές και εξαρτώνται από τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της έκφρασης.

Κάθε νότα ή ομάδα από αυτές τοποθετείται μέσα σε ένα πλαίσιο μιας ρυθμικής σειράς και εξαρτάται από τον τρόπο που οι συλλαβές κινούνται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, μερικές εκφράσεις εκτελούνται με γρήγορο τρόπο, ενώνοντας μαζί συλλαβές πολύ κοντά. Υπάρχει ένας τρίτος τρόπος που δεν είναι ούτε διαχωρισμένος ούτε γρήγορος, αλλά ενδιάμεσος.

Λαμβάνοντας τις παραπάνω πληροφορίες υπόψη, οι εκφράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε:

   ΣΥΝΕΧΕΙΣ:…………………… Η ομάδα των νοτών Timbre
   ΗΜΑΣΥΝΕΧΕΙΣ:………………Η ομάδα των κλιμακωτών νοτών
   ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ:………………… Η ομάδα των διακοπτόμενων νοτών


ΣΥΝΕΧΕΙΣ  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε αυτήν την ονομασία για τις συλλαβές που είναι στενές, γρήγορα μεταδιδόμενες και στις οποίες βρίσκεται το σύμφωνο «R». Είναι ο ήχος που δίνει την αίσθηση της συνοχής, και βρίσκεται με δύο ή περισσότερα φωνήεντα. Η σπουδαιότητα του συμφώνου «r» είναι τέτοια που δεν αποτελεί μια συνεχή έκφραση εάν αυτό το σύμφωνο δε βρεθεί ανάμεσα στη συλλαβή.


ΗΜΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Στερούνται του σύμφωνου «r» στις συλλαβές τους. Ο χώρος τους καταλαμβάνεται από ένα πιο απαλό σύμφωνο που επιτρέπει μια συλλαβική συνοχή. Η συλλαβή απλώνεται από μόνη της δίνοντας έτσι μια παλμική αίσθηση.


ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Σε αυτές τις εκφράσεις υπάρχει ένα πολύ καθαρό κενό μεταξύ των συλλαβών, σαν να αναπαύεται το καναρίνι για να τραγουδήσει. Για να τις αναγνωρίσουμε, δύο συλλαβικές εκπομπές είναι αρκετές.


ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΑΒΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

Κάθε νότα ή έκφραση έχει το δικό της κείμενο από φωνήεντα και σύμφωνα που την καθορίζουν. Αυτό το κείμενο κινείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχοντας ως αποτέλεσμα ευθείες ή οριζόντιες συλλαβικές κινήσεις, προς τα πάνω, προς τα κάτω και κυματιστές.


ΕΥΘΕΙΑ Η΄ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Είναι η κίνηση που έχει μόνο ένα φωνήεν επαναλαμβανόμενο σε κάθε συλλαβή «riiiin». Ο τόνος είναι ίδιος.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

Είναι η κίνηση που παράγεται όταν, μέσα στην ίδια  έκφραση, υπάρχουν βαθιά και υψηλά φωνήεντα (u, e, o ; e, i). Ο τόνος πηγαίνει από το λιγότερο στο περισσότερο (αυξανόμενος).


ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

Όταν τα φωνήεντα έρχονται σε μια αντίστροφη σειρά εάν συγκριθούν με τα προηγούμενα (o, u). Ο τόνος ποικίλει από το περισσότερο στο λιγότερο (μειούμενος).


ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Όταν μέσα στην ίδια έκφραση συμβαίνουν κινήσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτές οι κινήσεις είναι πιο αρμόζουσες και χαρακτηριστικές για τα καναρίνια Roller, και αυτό το χαρακτηριστικό δεν ανήκει στο Ισπανικό καναρίνι Τιμπράδο. Όμως, σε μερικά αποσπάσματα του ρεπερτορίου του μπορούν να εκτιμηθούν αυτές οι κινήσεις.
Παράδειγμα: Timbre Metálico

Από όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κίνηση καθορίζεται από την αλλαγή στα φωνήεντα στη μετάδοση μιας έκφρασης, και επίσης από την αντίθεση τους σε σχέση με τους διαφορετικούς τόνους: υψηλός, μεσαίος και χαμηλός

i:  υψηλοί                                                                               e, a: μεσο- υψηλοί
o: μεσαίος                                   u: χαμηλός                             uu: πολύ χαμηλοίΣΤΡΟΦΕΣ
(ονοματολογία)

Έχοντας λάβει υπόψη τη φωνητική δομή, και άλλες περιπτώσεις, ευκαιρία να τις ονοματίσουμε. Τα καθιερωμένα λοιπόν ονόματα για κάθε μια από τις στροφές που συνθέτουν το ρεπερτόριο του ισπανικού καναρινιού Τιμπράδο, έχουν ως εξής:ΦΩΝΗΤΙΚΗ                                       ΡΥΘΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ


-Timbre metálico
-Timbre intermedio               
-Timbre profundo                     Ομάδα νοτών timbradas (timbres), συνεχείς
--------------------------------------------------------------------------------------


-Nota batida
-Cascabeleo
-Cloqueos                              
-Castañuela
-Chau-Chau
-Piau-Piau                              Ομάδα νοτών escalonadas (κλιμακωτών), ημι-ασυνεχείς
--------------------------------------------------------------------------------------


-Floreos                                
-Campana                             Ομάδα νοτών intermitentes  (διακοπτόμενων), ασυνεχείς
--------------------------------------------------------------------------------------       

                
-Dúos                                   Νότες κοινές
--------------------------------------------------------------------------------------Ταξινόμηση των στροφών, σύμφωνα με την ΕΚΠΟΜΠΗ τους

ΜΟΝΕΣ: TIMBRES – CASCABEL – NOTA BATIDA – CHAUS – PIAUS
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ


Ταξινόμηση των στροφών, σύμφωνα με τη συλλαβική δομή τους

ΑΠΛΕΣ: Ri   -   Clo   -   Bli   -   Lin   -   Pi
ΣΥΝΘΕΤΕΣ: Ti-Long   -   ToLu   -   TiLu   -   Pa-Tii

Περιεχόμενο - Αρθρογραφία - Το τραγούδι του Timbrado Español