Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español


Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε δείγματα ισπανικών καναρινιών φωνής Timbrado Español (Τιμπράδο), εκτροφέων του συλλόγου μας αλλά και Ισπανών και Αμερικανών.  

Επεσκέφθείτε την ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό για να διαβάσετε μια συνοπτική περιγραφή και να ακούσετε σχετικά αρχεία ήχου με τις νότες του Τιμπράδο.

Επίσης παρακολουθήστε στην ενότητα Πολυμέσα, τα μεταγλωττισμένα στα Ελληνικά από την Ε.Λ.Ι.Τ. βίντεο με παρουσίαση των νοτών/στροφών του ισπανικού καναρινιού φωνής Τιμπράδο.  


ι