Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado EspañolΟ Σύλλογος - Καταστατικό-Κανονισμοί - Εσωτ. Κανονισμός Διαγωνισμών