Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español
Για να γίνετε μέλος της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο-Ε.Λ.Ι.Τ., της μεγαλύτερης παρέας του τιμπράδο στην Ελλάδα και όχι μόνο, πρέπει:

  • Να έχετε λάβει γνώση και να αποδέχεστε ανεπιφύλακτα: το Καταστατικού του συλλόγου, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
  • Να υποβάλετε ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. (κατεβάστε εδώ την αίτηση). Η αίτηση δύναται να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αφού μετατραπεί σε ψηφιακό αρχείο εικόνας ή pdf στο οποίο να φαίνεται η υπογραφή) ή με fax κατόπιν συνεννόησης.
  • Να καταβάλετε το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Τα τακτικά μέλη καταβάλουν κάθε έτος την συνδρομή τους όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού.
Για το έτος 2018 η συνδρομή των μελών έχει οριστεί στα 35,00€.

Το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους στην ΕΛΙΤ (20,00€) καταργήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 17 Μαΐου 2014.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νέου μέλους, θα πρέπει το ποσό της ετήσιας συνδρομής να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ GR9301101070000010778088798 με σχόλιο το ονοματεπώνυμο του αιτούντα, ενημερώνοντας παράλληλα το σύλλογο.

Για εγγραφές κλπ πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:  

- τηλ. 6947813906 ή
- ηλ. ταχυδρομείο: info@elit-timbrado.gr


***Σχετικά με τα δαχτυλίδια, παραγγελίες και διαθεσιμότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Υπ. Δημοσίων Σχέσεων κ. Νικόλαο Πολίτη στο τηλ. 6977710482

Σε εφαρμογή της από 05-02-2017 Γ.Σ. της ΕΛΙΤ, το Δ.Σ. στις 08-03-2017 αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη των εγγραφών στην κατηγορία júnior στην οποία μπορούν να εγγραφούν δωρεάν και χωρίς ετήσια συνδρομή, τέκνα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΛΙΤ, ηλικίας 8-18 ετών, λαμβάνοντας τον ίδιο κωδικό αριθμό που έχει ο γονέας και την προσθήκη του διακριτικού J, με δικαίωμα συμμετοχής και στους διαγωνισμούς-εκθέσεις, εφόσον διαθέτουν δαχτυλιδωμένα καναρίνια. Τα δαχτυλίδια júnior τα χορηγεί το Δ.Σ. της ΕΛΙΤ και αναλογούν το πολύ σε 20 τεμάχια ανά μέλος.

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η μετάδοση της καναρινοφιλίας και καναρινοκουλτούρας στις νεότερες γενιές.
 


Βρείτε μας στο Facebook:

Ο Σύλλογος - Μέλη της Ε.Λ.Ι.Τ. - Γίνε μέλος στην ΕΛΙΤ