Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους διαγωνισμούς της ΕΛΙΤ...

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα άρθρα σχετικά με τα Τιμπράδος και όχι μόνο...


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό εκμάθησης των νοτών του Τιμπράδο κ.α. ...
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό με βίντεο κλπ...

 

   * H ανάρτηση άρθρων κλπ υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα δε σημαίνει απαραίτητα και την αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την ΕΛΙΤ.